Nieuws

INCASSO - SEPA Pre notificatie “IJsclub Zeijen”

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van de "IJsclub Zeijen" die een incassomachtiging aan de ijsclub gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse contributie op 28 november 2015 wordt geïncasseerd.

Bij de incassering van het bedrag wordt de inkassant identiteit van de ijsclub (NL86ZZZ400453520000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw ijsclub lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen met Yvonne de Boer. (Penningmeester "IJsclub Zeijen" E-mail: yvdeboer@gmail.com)

 17-11-2015
 Alie, Migchiel

pagina terug