Nieuws

SVZ contributie en donateursgeld

In de Algemene Leden vergadering van SVZ op 25 september jl. is besloten de contributie voor dit seizoen 2015/2016 niet te verhogen
(i.v.m. de extra contributie voor de Grote Club Actie).

De contributie bedraagt:

- Senioren € 35,75 per kwartaal
- Jeugd (tot 16 jaar) € 23,- per kwartaal.

De minimale donateursbijdrage voor het seizoen 2015 - 2016 blijft € 12,75 en het Zeijer Kraantie abonnement wordt gehandhaafd op € 18,-.

INCASSO - SEPA Pre notificatie
Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat:
- de kwartaalcontributie oktober - december 2015 wordt op 2 november 2015 geïncasseerd;
- het Zeijer Kraantie abonnement wordt op 3 november 2015 geïncasseerd;
- de donateursbijdrage wordt op 5 november 2015 geïncasseerd.
Bij de incassering van elk van deze bedragen wordt de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw SVZ lidnummer.
Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met Roger Parkinds opnemen. (SVZ Ledenadministratie E-mail: r.parkins@home.nl)

 20-10-2015
 Roger Parkins, Ella

pagina terug