Nieuws

SVZ jaarvergadering 2015

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 25 september 2015 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. 

Deze vergadering wordt gehouden in MFA "de Zeijer Hoogte". Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang om 20.00 uur.Voor de notulen van vorig jaar, de agenda, de bestuursamenstelling, het jaarverslag voetbal en het jaarverslag volleybal verwijzen wij u naar de pagina van SVZ >>

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de 
jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid. Vertegenwoordigt u een jeugdlid dan heeft één ouder per jeugdlid stemrecht.

Graag tot ziens op vrijdag 25 september in de kantine van S.V.Z.


Namens het bestuur van S.V.Z,


Jacob Noord

 20-09-2015
 Hillie, Rolf

pagina terug