Nieuws

Op DE ZEIJER HOOGTE

Met elkaar en voor elkaar!
Het afgelopen bestuursseizoen stond vaak in het teken van zaken (alsnog) voor elkaar krijgen. Zo bleek ons prachtige gebouw na de opening in mei nog een paar kinderziektes te hebben. Er moest in overleg met de gemeente een beheersovereenkomst en onderhoudsplan komen en huurcontracten met ge-bruikers waren niet voldoende geregeld. Ook materieel gezien was er nog een aantal wensen, waaronder de inrichting van de kantine.

Subsidies
Aan het begin van het tweede seizoen, kunnen we constateren dat de meeste zaken voor elkaar zijn gebracht. Dit zou niet gelukt zijn zonder de ruimhartige steun van diverse subsidiënten. Dit zijn het Prins Bernhardfonds, het Oranje-fonds en een fonds van de Provincie Drenthe. Met de ruim 30.000 toegekende euro's konden wij onder meer nieuw meubilair kopen, een geluidsinstallatie en podiumelementen aanschaffen en een extra buitenberging laten plaatsen om die elementen in op te slaan.

Douches
Ook de kinderziektes zijn gelukkig genezen. Opvallendste was daarbij het droogdouchen bij gebrek aan voldoende warm water. Als alle douches tegelijk gebruikt worden bruist het water daar nu volop. Het heeft allemaal langer ge-duurd dan verwacht, maar dankzij constructief overleg met en medewerking van gemeente, aannemer, installateur is het nu toch voor elkaar.

Onderhoud
Maandagavond 31 augustus vergaderden wij als bestuur voor de eerste keer dit seizoen. Belangrijk punt was het onderhoudsplan voor ons gebouw. Inge-nieursbureau Oranjewoud heeft het opgesteld in opdracht van de gemeente voor de komende 40! jaar. Duidelijk is dat de jaarlijkse onderhoudspost (direc-te uitgaven en reserveringen) aanzienlijk is. Na een jaar valt er nog weinig te onderhouden, maar dat er grotere kosten komen over 5-10 jaar is zeker. Om die flink te drukken is het mogelijk dat wij te zijner tijd een beroep zullen doen op de schoolkringenaren voor enige zelfwerkzaamheid. Dan krijgen wij met elkaar een deel van het onderhoud vast en zeker voor elkaar!

Frits Haasjes, secretaris bestuur

 19-09-2015
 Frits Haasjes / Erna

pagina terug