Nieuws

De ballonnen vlogen ver over de grens en wel richting Duitsland

Op de zomerfeest zaterdag 30 mei 2015 gingen er weer ruim 100 ballonnen de lucht in.

Inmiddels is de uitslag van de ballonnenwedstrijd bekend en kunnen we zeggen wie er gewonnen heeft.

Alle ballonnen gingen in de richting van Duitsland. We hebben in totaal hebben we 3 ballonbriefjes terug ontvangen.
Deze waren van Geke Emmens, Alex Struik en Tim Emmens.
Deze "winnaars"hebben alle drie een cadeaubon van de feestcommissie in ontvangst genomen.

Iedereen van harte gefeliciteerd met jullie prijs en tot volgend jaar!

 

 16-09-2015
 Feestcommissie, Alie/Erna

pagina terug