Nieuws

Algemene ledenvergadering SVZ

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 25 september 2015 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in MFA "de Zeijer Hoogte". Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang om 20.00 uur.

Voor alle stukken van deze vergadering gaat u vanaf vrijdag 11 september a.s. naar de pagina van SVZ.

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid. Vertegenwoordigt u een jeugdlid dan heeft één ouder per jeugdlid stemrecht.

Graag tot ziens op vrijdag 25 september in de kantine van S.V.Z.

Namens het bestuur van S.V.Z,
Jacob Noord

 10-09-2015
 Hillie Hingstman / Erna

pagina terug