Nieuws

B.V.Z. Leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van Belangenvereniging Schoolkring Zeijen die een incassomachtiging aan B.V.Z. gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de jaarlijkse bijdrage van hun rekening zal worden geïncasseerd.
De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de B.V.Z. kent een minimum van € 7,00. Het bedrag waarvoor u aan de B.V.Z. een machtiging heeft afgegeven zal op 28 september 2015 worden geïncasseerd.
Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van B.V.Z. (NL48ZZZ400463980000) en het machtigingskenmerk vermeld. Het machtigingskenmerk is gelijk aan uw nummer in de B.V.Z. ledenadministratie.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.
Jan Rene Krijthe B.V.Z. Penningmeester
E-mail: janrenekrijthe@gmail.com

  8-09-2015
 Jan Rene Krijthe / Erna

pagina terug