Nieuws

Wergroep Zeijerwiek gaat 28-ste seizoen in

Na het voorjaar en de zomer waarin de werkgroep op een laag pitje draaide met het uitvoeren van de zogenaamde zomerklussen begint het echte werk komende zaterdag. Het wordt voor de werkgroep het 28-ste werkseizoen en ondanks dat of misschien wel dankzij dat zijn de werkgroepleden weer razend enthousiast om aan de slag te gaan.
De eerste weken betreft dat maaiwerk in enkele veentjes en langs de Zeijerwiek en het afvoeren van dat maaisel naar één van de broeibulten. Daarna worden de langzaam verlandende veensleufjes in de veentjes met de hand weer op diepte gebracht en zodra het blad van de bomen is begint het beheer van houtwallen en bosjes.
Eén en ander wordt jaarlijks doorgesproken met de voornaamste adviseurs van de werkgroep: Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe en daarbij zijn ook aanwezig de jachtopziener en een vertegenwoordiger van de boermarke.

Via het Zeijerkraantie en www.zeijen.nu worden de inwoners van de schoolkring Zeijen geregeld op de hoogte gehouden van alle werkzaamheden van de werkgroep.

Voor de "Voortgang omgevingsplan Zeijen" klik op Meer

Na het voorjaar en de zomer waarin de werkgroep op een laag pitje draaide met het uitvoeren van de zogenaamde zomerklussen begint het echte werk komende zaterdag. Het wordt voor de werkgroep het 28-ste werkseizoen en ondanks dat of misschien wel dankzij dat zijn de werkgroepleden weer razend enthousiast om aan de slag te gaan.
De eerste weken betreft dat maaiwerk in enkele veentjes en langs de Zeijerwiek en het afvoeren van dat maaisel naar één van de broeibulten. Daarna worden de langzaam verlandende veensleufjes in de veentjes met de hand weer op diepte gebracht en zodra het blad van de bomen is begint het beheer van houtwallen en bosjes.
Eén en ander wordt jaarlijks doorgesproken met de voornaamste adviseurs van de werkgroep: Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe en daarbij zijn ook aanwezig de jachtopziener en een vertegenwoordiger van de boermarke.

Via het Zeijerkraantie en www.zeijen.nu worden de inwoners van de schoolkring Zeijen geregeld op de hoogte gehouden van alle werkzaamheden van de werkgroep.

Voortgang omgevingsplan Zeijen

 

Nadat het omgevingsplan op de jaarvergadering van de Belangen-vereniging Zeijen werd besproken is het voor subsidie ingediend bij provincie, gemeente en diverse fondsen. De provincie heeft laten weten dat er helaas een subsidiestop is afgekondigd. De andere aanvragen zijn nog in behandeling. Bij positieve besluiten kan een deel van het omgevingsplan vermoedelijk toch worden uitgevoerd. De gedane giften ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de werkgroep Zeijerwiek zullen dan ook op een goede manier besteed worden.

 14-09-2010
 At de Groot, Migchiel

pagina terug