Nieuws

Drie-en-dertigste werkseizoen Werkgroep Zeijerwiek gestart

Afgelopen zaterdag startte de werkgroep alweer met het winter-werkseizoen. Hiervoor wordt ieder jaar een werkplan opgesteld en besproken met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, de boermarke en uiteraard met de leden van de werkgroep. Met de externen wordt het concept besproken op 4 september en na eventuele aanpassing staat het werkplan daarna op de website onder "verenigingen", "Zeijerwiek". Reacties en suggesties zijn welkom via de site of bij een van de werkgroepleden.

Gestart wordt jaarlijks met het weer maaien van de Zeijerwiek en delen van de veentjes die de werkgroep in beheer heeft. Geregeld zal verslag worden gedaan van de verschillende werkzaamheden.

  5-09-2015
 At de Groot, Henk

pagina terug