Nieuws

De Zeijer Compagnie zingt er weer op los

Onder leiding van de nieuwe dirigent Gerard Bruin is het mannenkoor druk bezig om het repertoire uit te breiden met mooie nieuwe liederen. Sinds zijn aantreden zingt het koor weer met behulp van muziekschrift (notenbalken) en dat geeft de mannen – alhoewel de meesten geen noten kunnen lezen – toch het nodige houvast: omhoog, omlaag, vlugger of trager, harder of zachter etc.

Wie het koor weer eens wil beluisteren kan de volgende data noteren:
-    vrijdag 26 november: Pepernotenconcert bij Hingstman (samen met basisschoolleerlingen)
-    zaterdag 11 en zondag 12 december: Kerstconcert in de Magnuskerk te Anloo

Maandag 6 september zijn de repetities bij café Hingstman weer begonnen. Een goed moment voor nieuwe zangers om eens enkele avonden mee te komen maken en de uitstekende sfeer te proeven. Men is van harte welkom op de maandagavond; de repetitie begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

 15-09-2010
 At de Groot, Migchiel

pagina terug