Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd:

De jaarcontributie juli 2015 – juni 2016 (Senioren € 143,- Junioren € 92,-) wordt op 26 augustus 2015 geïncasseerd;
De halfjaarcontributie juli- december 2015 (Senioren €71,50 Junioren €46,-) wordt op 27 augustus 2015 geïncasseerd;
De kwartaalcontributie juli – september 2015 (Senioren € 35,75 Junioren € 23,- ) wordt op 28 augustus 2015 geïncasseerd;

Zoals in de algemene ledenvergadering van september 2014 is beslist, zal tegelijk met de bovenvermelde contributies ook een extra jaarlijkse bijdrage van €15,- van elk actief senior lid geïncasseerd worden als een verplichte deelname aan de Grote Club Actie . Elk actief senior lid ontvangt 5 Grote Club Actie loten. Hij / zij mag zelf beslissen of hij of zij de loten houdt of verkoopt aan familieleden of anderen.

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Roger Parkins, SVZ Ledenadministratie, E-mail: r.parkins@home.nl

 
 10-08-2015
 Roger Parkins, Henk

pagina terug