Nieuws

Jonkies op het nest bij de Stroetenhoeve

De ooievaars brengen een "zomer"groet vanuit Ubbena.......

Vorig jaar groeide 1 jong op en dit jaar besloten de ouderdieren dat het nest groot genoeg was voor meer.

Dit jaar zijn ze druk bezig het dubbele aantal jongen groot te brengen en getuige de foto zijn ze daar al een heel eind mee gevorderd!

  6-06-2015
 Rienk Postma/Alie

pagina terug