Nieuws

Aan alle oud leden van de NBvP, Vrouwen van Nu, afd. Zeijen

Donderdag 20 augustus a.s. is het weer de bedoeling om onze

traditionele fietstocht te gaan maken. We hopen weer met een

gezellig clubje op de fiets door ons mooie land te gaan. Geef je op

en ga met ons mee. Wij zijn er klaar voor.

Opgave kan tot 30 juli a.s. bij Lineke(0592-291301) of bij Trijntje

(0592-291455/06-37473953) of via email naar ttenbrink@hetnet.nl

Geef ook even aan of je een huurfiets wilt en of je de auto meeneemt.

Wij hopen weer op een goede opkomst.

Lineke en Trijntje.

 25-05-2015
 Migchiel

pagina terug