Nieuws

Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je ontmoet!!

In onze actieve schoolkring is veel te doen. Op veel verschillende plaatsen en bij allerlei activiteiten ontmoeten we elkaar. Dat is gezellig en mooi, want zo blijf je met elkaar in contact. Het is erg afhankelijk van je omstandigheden en natuurlijk ook je interesses wie je ontmoet. Meestal is het eigen keuze, maar soms ook niet. Na de informatieavond over onze plannen bij Huis te Zeijen hebben we veel positieve reacties gehad over de gezellige avond. Dit vond ik bijzonder, en heb daar verder over nagedacht en daar met mensen over gesproken. Mijn conclusie is dat er wellicht behoefte is aan meer gestructureerde maar wel vrijblijvende bijeenkomsten in onze schoolkring.

Daarom is het idee ontstaan om een vrijblijvende koffieochtend te organiseren in samenwerking met café Hingstman en het MFA. Deze wordt georganiseerd op de woensdagochtend 1 x per maand of eens per 2 weken. De eerste ochtend vindt plaats op 22 april bij café Hingstman. Het begint om 10.00 uur tot 12.00 uur. De kosten voor deze eerste ochtend zijn voor koffie met koek en een activiteit € 5,- p.p. Als er genoeg belangstelling is willen we samen met de belangstellenden een programma opstellen. De thema's verschillen. Het kan te maken hebben met cultuur, sport, wetenschap, kunst, hobby's, sociale thema's enz. Ook andere ondernemers kunnen meedoen of we kunnen gezamenlijk workshops of activiteiten organiseren. Het is een soort menukaart. In onze schoolkring zijn veel mensen met interessante verhalen, die willen we uitnodigen om te vertellen. Heb je belangstelling of ideeën en wil je meepraten? Graag!! Neem dan contact met me op.

Verder ontstond het idee om aansluitend bij activiteiten in het dorp een inloop te creëren waar naast de activiteiten ook ruimte is om zonder direct aan de activiteiten deel te nemen men elkaar toch kan ontmoeten en even kan praten.

Een voorbeeld hiervan is de koersbalclub. Al jaren probeert de groep mensen te bewegen mee te doen. Dit lukt maar moeizaam. Nu kan het zijn dat je koersbal niet een leuke sport vindt of er fysiek niet toe in staat bent; toch is dit een plek voor ontmoeting. Je kunt tijdens een wandelingetje in het dorp aanschuiven voor een kopje koffie om ongeveer half 3. Koersballen is overigens ook vrijblijvend. Je kunt dit wekelijks doen, maar ook zo af en toe of eens in de 2 weken of 1x in de maand. Het is eventueel of zelfs mogelijk om naast de koersbal andere activiteiten te ontwikkelen, zodat men meer mensen ontmoet. Hetzelfde geldt voor de klootschietochtend bij Hingstman. Ook mensen die niet meer klootschieten, zouden toch mee kunnen, zelfs in een rolstoel, gewoon voor de gezelligheid.

 10-04-2015
 Marja Takens, Ella

pagina terug