Nieuws

Zonnepark Zeijen (Ubbena)

Het onafhankelijk bureau Greenspread heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een zonnepark op de voormalige stort bij Ubbena. Hieruit blijkt dat het zonnepark bij voldoende belangstelling haalbaar is en voor de initiatiefnemers een rendement oplevert van 4%. Ter vergelijk: bij de bank levert het spaargeld nauwelijks 1% rente op.

Het energiesteunpunt van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de gemeenten Assen en Tynaarlo, de provincie Drenthe en de Drentse Energie Organisatie (DEO) zijn enthousiast en zouden graag zien dat het zonnepark van de grond komt. Al deze organisaties hebben medewerking toegezegd, ook met menskracht bij de verschillende te zetten stappen zoals:

* Vergunningaanvraag opstellen en indienen
* Financieel plan opstellen
* Communicatie naar de bevolking
* Definitief ontwerp zonnepark opstellen
* Oprichten energiecoöperatie met voldoende leden

Het project moet worden getrokken vanuit de schoolkring Zeijen en daarvoor is een nieuwe projectgroep nodig met enthousiaste mensen die hier het komend jaar aan willen werken (met veel hulp van de genoemde instanties). Door het vanuit ons dorp te trekken blijven de financiële voordelen in het dorp.

Op de jaarvergadering van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (26 maart) zal de vraag gesteld worden wie mee willen doen in de projectgroep. Maar men kan zich ook opgeven via de site of mondeling via telefoonnummer 0592-291584.

Langs die weg kan men ook meer achtergrondinformatie opvragen.

At de Groot

(eerder coördinator Energie-Rijk Zeijen)

 21-03-2015
 At de Groot / Erna

pagina terug