Nieuws

Zeijerwiek

Zeijerwiek slibt enigszins dicht
Op meerdere plaatsen begon de Zeijerwiek te ondiep te worden, met name bij het ontijzeringsbassin. Met alle bomen op de oever is dat geen wonder want jaarlijks daalt een vracht afgestorven blad neer in het water. Ook is sprake van een erg massale groei van gele plomp en waterpest. En de afgestorven resten hopn zich onder water ook op. De tot nu toe prima waterkwaliteit van de wiek heeft hiervan te lijden.
In het Vierde Omgevingsplan Zeijen is daarom geld gereserveerd om waar nodig de sliblaag en te overmatige begroeiing te verwijderen. Afgelopen dagen is dit gebeurd door de firma Bousema. In overleg met Staatsbosbeheer is de uitkomend bagger en blad in de houtwal verwerkt, waar het na indrogen in zeer korte tijd begroeid zal raken en niet meer zichtbaar is.

Probleem bij de kikkerpoel
Enige tijd geleden ontdekte een medewerker van Landschapsbeheer Drenthe dat op de oevers van de kikkerpoel een explosie plaats vond van het oeverplantje Parelvederkruid. Hij schrok daarvan want dit plantje kan in enkele jaren de hele kikkerpoel overwoekeren. Het is zelfs niet uitgesloten dat het zich verspreidt naar de Zeijerwiek of naar één van de veentjes.

Parelvederkruid is namelijk een invasieve exoot die een volledige watergang dicht kan laten groeien en zo de inheemse flora en fauna kan bedreigen en de waterdoorvoer kan stagneren. Invasief betekent dat de soort zich kan vestigen op plaatsen waar hij van nature niet voorkomt.Geadviseerd werd door de deskundige en door eigenaar Staatsbosbeheer om het plantje zo goed mogelijk te verwijderen en ook dat is de afgelopen dagen gebeurd door Bousema.Al deze werkzaamheden werden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze organisaties subsidiëren de uitvoering van het genoemde Omgevingsplan.

 

 

 

 12-03-2015
 At de Groot / Erna

pagina terug