Nieuws

Playbackshow 2015

Graag willen we jullie uitnodigen voor de playbackshow 2015
in MFA de Zeijerhoogte,
op zaterdagavond 14 maart.

- het liedje mag niet langer dan 5 minuten duren
- je mag maar 1x optreden
- 2/3 van de deelnemende groep moet uit de schoolkring Zeijen komen
- Er zijn 4 leeftijdscategorien. Je wordt ingedeeld in de leeftijdsgroepen 6 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en 18 jaar en ouder

Wil je mee doen? Geef je op vóór 14 februari a.s..
Stuur een email naar Karin Kleiker o.v.v. Playback festival 2015, karinkleiker@live.nl , of vul de opgave strook in (klik op MEER), deze kan in de brievenbus van :

Karin Kleiker         Rheeërweg 18a
Rienke Emmens     Esstraat 3

Vermeld bij opgave per email de gegevens uit de opgavestrook

Naam(en) + leeftijd deelnemer(s)

1.

2.

3.

4.

5.

etc.

Artiest / groep:

Liedje:

Telefoon:

Email:

 

Dit is een activiteit van het kinderwerk Zeijen, deze groep vrijwilligers bestaat uit:

Hida Jaarsma, Rienke Emmens, Karolina Krijthe, Karin Kleiker, Miranda Kemp, Amanda Mos en Ilona de Boer

 11-02-2015
 Karin Kleiker / Erna, Henk

pagina terug