Nieuws

Bosbrand Nieuw Ubbena

Uit de Leeuwarder Courant van 11 juni 1900:

    "Nabij Nieuw-Ubbena, aan den straatweg van Assen naar Vries, is brand ontstaan in een dennen en eikenbosch van de heeren Somer te Assen en Smeenge te Hoogeveen. Niet minder dan zeven á acht hectaren bosch zijn door het vuur vernield. Er was juist een paar dagen geleden over het verzekeren van het bosch gecorrespondeerd, maar het was nog niet verzekerd, zoodat de eigenaren eene belangrijke schade lijden.
    Naar wij vernemen bestaat er een vermoeden, dat hier kwaadwilligheid in het spel is geweest."

Meer op Historisch Zeijen.nu »

  8-05-2015
 Rolf, Migchiel

pagina terug