Nieuws

Controle en misschien reparatie Leiding Gasunie bij Zeijen

 

De Gasunie heeft in de leiding evenwijdig aan de Zeijerwiek een oneffenheid in de gasleiding gevonden. Dit is nabij de picknickbank. Het bedrijf is van plan om dit half april in het veld nader te onderzoeken en indien nodig te repareren.

Voor dit onderzoek is het nodig om een klein deel van de houtwal (8 bij 12 meter) te verwijderen en om het toegangspad vanaf de Zuiderstraat wat op te snoeien. Dit zal de Gasunie doen in de loop van februari. Het gebeurt eerder dan het echte onderzoek omdat het buiten de broedtijd moet gebeuren.

Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat na de werkzaamheden nieuwe aanplant wordt aangebracht in het open gemaakte gedeelte. Dit gebeurt in het najaar. Ook is afgesproken dat de wandelaar er nog bij langs moet kunnen.

Voor nadere informatie kan men bellen met Henk Doldersum van het Staatsbosbeheer; telefoon: 06-20407431

 

  5-02-2015
 At de Groot, Henk

pagina terug