Nieuws

Minister Blok op bezoek bij Bouwbedrijf Geerts

De minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer S.A. Blok, bracht maandag 2 februari een werkbezoek aan bouwbedrijf Geerts in Zeijen. Via de Noordelijke Vereniging voor Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU) is dit werkbezoek gerealiseerd. Minister Blok bracht dit werkbezoek onder meer in het kader van het wetsvoorstel private kwaliteitsborging in de bouw. Door een aantal MKB-bouwbedrijven te bezoeken liet hij zich voorlichten over de gevolgen voor deze bedrijven bij de invoering van deze wet.

De minister heeft van Aannemersfederatie Nederland, de koepel waarbij de NVBU is aangesloten, in reactie op het wetsvoorstel te horen gekregen dat MKB-aannemers de uitgangspunten van de stelselherziening 'kwaliteitsborging voor het bouwen' onderschrijven, maar wel enige kanttekeningen plaatsen bij de effecten en uitwerking.

Door de toekomstige wet komt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit en het voldoen aan de bouwregelgeving meer dan voorheen bij de ontwerpende en uitvoerende partijen te liggen en wordt de positie van de consument verbeterd. De Aannemersfederatie en NVBU lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid en verwachten dat in het nieuwe stelsel procedures soepeler en sneller zullen verlopen, leges worden verlaagd of afgeschaft en toetsing en toezicht proportioneel zullen worden ingezet, zodat kosten van kwaliteitsborging lager zullen zijn dan in het huidige stelsel.
De stelselherziening biedt kansen de bouwkwaliteit te verbeteren en de bouwbranche verder te ontwikkelen. Wel plaatsen beide organisaties enige kanttekeningen bij de effecten en uitwerking van een aantal zaken in het wetsvoorstel, hebben zij de minister laten weten. Het gaat dan met name om zaken als de omkering van de bewijslast, het opschorten van de betalingsplicht die door hoofdaannemers zal worden doorgelegd naar onderaannemers en eventuele kostenconsequenties van private kwaliteitsborgers.

Minister Blok heeft zijn oren en ogen de kost gegeven bij Bouwbedrijf Geerts om te horen en zien waar Geerts tegen aan loopt en hoe daarvoor oplossingen te vinden zijn. Dhr. Geerts leidde de Minister rond door het bedrijf, gaf een toelichting op de bedrijfsactiviteiten en besprak een aantal punten waar zij tegenaan lopen in de bouw en bij het wetsvoorstel kwaliteitsborging. Bij zijn vertrek gaf Minister Blok te kennen dat hij het een leuk, nuttig en informatief gesprek heeft gevonden.

klik hier voor de vermelding van het bezoek op de Facebook pagina van het ministerie BZK.

 
  4-02-2015
 Petra Geerts, Henk

pagina terug