Nieuws

25 Februari 1921, man doodgestoken in Zeijen

Lezen in oude kranten is erg boeiend. Je vindt er artikelen met leuke en natuurlijk minder leuke onderwerpen, maar allemaal zijn ze een onderdeel van ons verleden. Dit artikel uit het Nieuwsblad van Friesland van 1 maart 1921 is op verschillende manieren bijzonder. Om te beginnen natuurlijk een vreselijke steekpartij met dodelijke afloop - vandaag 94 jaar geleden - hier in Zeijen om werkelijk niets... Maar de wijze waarop het is geschreven is... nou ja, lees het zelf!

"Moord.
   Te Zeijen (Drenthe) is Vrijdagavond bij een twist de 24-jarige landbouwerszoon J. Lammers doodgestoken.
   Naar de Asser Ct. meedeelt waren er in het café eenige personen uit Haulerwijk, Norg en Zeijen, terwijl een aantal rijwielen buiten het café stonden. Buiten gekomen bleek dat men van enkele rijwielen de banden had laten leegloopen, waarover een hevige twist ontstond tusschen personen uit Norg en Zeijen.
    Het slachtoffer, de 25-jarige J. Lammers, moet toen tusschen beiden zijn gekomen en gezegd hebben „maak toch niet zooveel drukte om zoo'n kleinigheid″. De woede schijnt zich toen tegen hem gekeerd te hebben, want toen even daarna de caféhouder die de ruziemakers niet langer in het café wilde hebben, hen naar buiten stuurde kwam J. Lammers bijna onmiddelijk weer binnen mompelend: „Lammers, Lammers, wat hebben ze je gestoken″. In het café gekomen, stortte hij neer en was een lijk. Hij had een steek in het hart, terwijl een steek in de rechterborst op een rib was afgestoten. Het slachtoffer stond als een oppassende jongeman bekend.
    De vermoedelijke dader is een zekere T. uit Norg. Deze is dadelijk per fiets naar Norg gereden en moet bij aankomst gevallen zijn. Het bleek dat hij een steekwond in den rug had.
    Hoe alles zich heeft toegedragen, is nog niet bekend.
    U., een ongehuwde jonge arbeider, mag voorloopig nog niet worden vervoerd, daar zijn toestand klaarblijkelijk ernstig is. Men heeft zoodoende nog geen zeker bewijs van schuld."

Bekijk het daadwerkelijke artikel op Historisch Zeijen.nu »

 25-02-2015
 Rolf

pagina terug