Nieuws

Die melkprijzen van de boterfabriek in Zeijen, dat kan toch niet...

Een anoniem ingezonden stuk uit het Nieuwsblad van het Noorden, 6 januari 1901

"Ballo, 4 Jan. 1901.
Mijnheer de Redacteur!
     Hoewel ik geen courantenschrijver ben, zoo kom ik u toch eens vragen om een plaatsje in uw veel gelezen blad. Het is over de boterfabiek in Zeijen, of beter gezegd, wat daar van geschreven wordt.
     Dat ze daar zoo veel betalen voor de melk, kan naar mijn oordeel onmogelijk, en is uit Anderen ook wel duidelijk aangetoond. Maar nu komen daar de heeren uit Zeijen met motieven (als inzage nemen van hun boeken enz.) om te doen gelooven dat ze daar bij hen wat meer kunnen als elders! Neen, heeren, ge krijgt dat geloof er niet in, tenminste bij ons hier niet, daar wij ook met die zaken zoo een beetje op de hoogte zijn. En of zij nu nog eens willen schrijven over die zaken, welnu dit wil ik u ook nog zeggen dat uw geschrijf hier met een ongeloovig lachje wordt ontvangen! En ik zal op die zaken niet weer terug komen, want eigenlijk gezegd is de kool de sop niet waard.
     U, Mijnheer de Redacteur, mijn dank voor de plaatsing in uw blad.
U Ed. dw. dn.:
J.G."

 Lees meer over de boterfabriek in Zeijen op Historisch Zeijen.nu »

 31-01-2015
 Rolf

pagina terug