Nieuws

Verslag vergadering ijsclub en aankondiging SEPA incasso

Vrijdag 7 november om 20:00 uur werd de jaarvergadering van de ijsclub Zeijen geopend door de voorzitter Daniel Eisen.
De agenda werd doorlopen. De notulen van de vorige jaarvergadering, het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar werden besproken. Tevens werd verteld dat afgelopen jaar diverse werkzaamheden bij de ijsbaan zijn uitgevoerd. Afgelopen jaar hebben wij van het Rabofonds €750 sponsorgeld gekregen voor het aanschaffen van een sneeuwfrees! Voor aankomend jaar is er door de Zeijerwiek subsidie gekregen voor de verbouw van de kantine en voor de afwatering van de ijsbaan.
Tevens is gemeld dat er dit jaar nog schaatsdagen zijn op maandag 29 december (dorpentocht) van 17:00 – 19:30 uur en op zaterdag 14 februari van 17:00 – 19:00 uur
Er is dit jaar besloten in de vergadering om de contributie te niet te verhogen. Dit betekent dat de te innen contributies voor het schaatsseizoen 2014/2015 net als afgelopen jaar zijn:

- Alleenstaanden € 5,00
- Gezin (+ kinderen tot 16 jaar) € 10,00
- Gezin + 1 kind 16+ € 15,00
- Gezin + 2 of meer kinderen 16+ € 20,00
Na de vergadering was er de traditionele bingo, deze werd mede mogelijk gemaakt door, cafe Hingstman, bakkerij Fledderus, slagerij Zielstra.
Na de bingo was het gezellig tot in de kleine uurtjes.
Wij hopen u op 6 november 2015 te zien op de volgende jaarvergadering van de ijsclub Zeijen.

INCASSO – SEPA Pre notificatie
Conform de SEPA vereisten, worden alle leden van ijsclub Zeijen, die een incassomachtiging aan de ijsclub gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat uw jaarlijkse contributie begin december wordt geïncasseerd.

Hierbij wordt de naam van de incassant "Ijsclub Zeijen" en uw machtigingskenmerk vermeld. De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, kunnen ons binnenkort aan de deur verwachten.
Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Yvonne de Boer
Ijsclub Zeijen
E-mail: yvdeboer@gmail.com

  1-12-2014
 Yvonne de Boer, Ella

pagina terug