Nieuws

INCASSO - SEPA Pre notificatie Zeijer Wiek

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs van de stichting Zeijerwiek, die een incassomachtiging aan deze stichting gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat uw jaarlijkse donateurbijdrage in de maand november wordt geïncasseerd.

Hierbij wordt de naam van de incassant "Stichting Zeijerwiek" en uw machtigings-kenmerk vermeld.

Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen binnenkort een acceptgiro thuis.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Erik Heling

Stichting Zeijerwiek,
donateuradministratie
E-mail: erikheling@hetnet.nl

 17-11-2014
 Erik Heling, Ella

pagina terug