Nieuws

Jaarvergadering IJsclub Zeijen

De jaarvergadering van de IJsclub zit er weer op. Er waren zo 20 leden, volgend jaar mag het wel een beetje meer, gekomen om de vergadering mee te maken.

De notulen van de vorige vergadering en alle afgewerkte en lopende zaken zijn de revue gepasseerd. Er is weer hard gewerkt aan het verbeteren van de baan en het verfraaien van het "ieshokkie", de kantine dus. De samenwerking in het gebruik hiervan met de Zeijerwiek loopt goed. Ook op andere vlakken werpt dit zijn vruchten af. Er is een kleine bestuurswisseling geweest. Rogier Bousema is gestopt met het bestuurswerk en Sander Pit neemt het stokje over. Er staan nog steeds veel dingen op de agenda om te worden uitgevoerd. En er werd dan ook een oproep gedaan om zich te melden bij Daniel Eisen, of een ander bestuurslid, als men hierbij wil helpen.

Binnen een uur, inclusief de pauze, zat de vergadering er weer op en kon er worden overgegaan naar de BINGO!. altijd weer erg gezellig en met mooie prijzen die ter beschikking waren gesteld door Zalencentrum Hingstman, Bakker Fledderus en Slagerij Zielstra Vries.

Het bleef nog lang gezellig en onrustig langs de ijsbaan.

 12-11-2014
 Alie, Ella

pagina terug