Nieuws

Actie donateurswerving MFA

Inmiddels hebben bijna 180 van de oud-donateurs van de stichting Dorpshuis Co Osinga hun machtiging gewijzigd in een donateurschap van de stichting DE ZEIJER HOOGTE. Een hele mooie score. Nog zo'n 80 oud-donateurs hebben die stap echter nog niet gezet. Daarom belt iemand van het bestuur in de maand november bij u aan om u te vragen dit alsnog te doen.

Tegelijk worden ook die adressen waarvan geen (oud-)donateurschap bekend is bezocht met het verzoek om donateur te worden.
Een groot draagvlak binnen de schoolkring Zeijen voor de Mfa is heel belangrijk.

Wij hopen daarom op veel positieve reacties. Mocht u nu al willen reageren. Ga dan naar via deze link naar het machtigingsformulier.

  9-11-2014
 Bestuur MFA, Alie

pagina terug