Nieuws

Op de (Zeijer) Hoogte......


'Prettig gebouw om in te werken!' 'Zeer tevreden!' 'Elke dag weer genieten!"

Tijdens het maandagavond 27 oktober gehouden gesprek met de gebruikers van de Zeijer Hoogte werden wij er als bestuur bijna verlegen van. Het eerste halfjaar werken in de Mfa was zonder uitzondering heel positief voor de gebruikers. Een hele goede start waarop wij verder gaan bouwen. Want er moet er nog 'teenentander' gebeuren. Hoewel de accommodatie en de samenwerking onderling en met de beheerders heel goed scoren, zijn er nog aandachtpunten. Van aanvullende belijning in de sportzaal tot aanpassing mindervaliden toilet, van hek om de zandbak tot extra sleutels voor de gebruikers, van bewegwijzering in het gebouw tot ontruimingsplan, zijn allemaal zaken die op korte termijn aangepakt moeten worden. Dat het nog niet allemaal gerealiseerd is, is geen wonder. Overleg met gemeente, met aannemer, met installateur kost tijd. De laatste berichten zijn gelukkig dat het nu binnen afzienbare tijd in orde komt.

Hiep hiep.... Fondsen zijn ons gunstig gezind!
Tijdens de gebruikersavond kwam ook de inrichting van de kantine en sportzaal aan de orde. In totaal is hiervoor bij Prins Bernhardfonds (sportzaal, voor podium en geluid) en het Oranjefonds (kantine) subsidie aangevraagd. Het Prins Bernhardfonds berichtte ons enige tijd geleden al dat zij € 2.500 schenken van de aangevraagde ruim 10.000 euro. Het Oranjefonds kwam een paar dagen geleden, over de brug met maar liefst € 11.500! Dit betekent dat wij in elk geval de kantine kunnen gaan voorzien van moderne en meer passend meubilair. Voor het tekort op podium en geluid loopt nu nog een aanvraag bij een fonds van de provincie.

Lees verder op meer...........

 

 

Veilig gebouw

De gebruikersavond begon met voorlichting over brandpreventie. Annemarie Leene van de veiligheidsregio Drenthe (brandweer) besprak aan de hand van foto's die zij in het gebouw had gemaakt de punten waar wij op moeten letten en ook hoe te handelen in geval van brand. De betekenis van het rode lampje op de rookmelders, de absolute noodzaak om bij vluchten de deuren steeds dicht te doen, het gevaar van overbelaste contactdozen/verlengsnoeren, het aanvalsplan van de brandweer in geval dat... allemaal heel zinvol om bij stil te staan.

Afgesproken is dat er voor 1 december een ontruimingsplan komt met een handelingsprotocol. Wie nu denkt dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen die heeft hopelijk gelijk want volgens Annemarie Leene is het een heel veilig gebouw, mede door de vele uitgangen. Dit weerhoudt ons er echter toch niet van om ontruiming t.z.t. te gaan oefenen.

Tot slot nog dit!
Geen troep op onze stoep!
Sigarettenpeuken, flesjes en andere rommel graag in de afvalbakken.
Dus niet op het plein, in de zandbak, in het gras. Spreek elkaar er a.u.b op aan!

  7-11-2014
 Bestuur MFA, Alie, Ella

pagina terug