Nieuws

SVZ contributie en donateursgeld

SVZ contributie en donateursgeld

In de Algemene Leden vergadering van SVZ op 26 september jl. is besloten dat de contributie voor dit seizoen 2014/2015 niet te verhogen. De contributie bedraagt:
- Senioren € 35,75 per kwartaal
- Jeugd (tot 16 jaar) € 23,- per kwartaal.
De minimale donateursbijdrage voor het seizoen 2014 - 2015 blijft € 12,75 en het Zeijer Kraantie abonnement wordt gehandhaafd op € 18,-.

INCASSO - SEPA Pre notificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat:
- de kwartaalcontributie oktober - december 2014 wordt op 29 oktober 2014 geïncasseerd;
- het Zeijer Kraantie abonnement wordt op 31 oktober 2014 geïncasseerd;
- de donateursbijdrage wordt op 3 november 2014 geïncasseerd.
Bij de incassering van elk van deze bedragen wordt de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw SVZ lidnummer.
Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Roger Parkins
SVZ Ledenadministratie
E-mail: r.parkins@home.nl

  6-10-2014
 SVZ, Migchiel

pagina terug