Nieuws

Algemene ledenvergadering S.V.Z.

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 26 september 2014 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in "De Zeijer Hoogte", Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang om 20.00 uur.

Voor alle stukken van deze vergadering gaat u naar de pagina van SVZ.
De schriftelijke toelichting op het afgelopen en het nieuwe seizoen, inclusief de te bespreken voorstellen liggen op de avond van de jaarvergadering ter inzage in de "De Zeijer Hoogte".

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid. Vertegenwoordigt u een jeugdlid dan heeft één ouder per jeugdlid stemrecht.

Graag tot ziens op vrijdag 26 september in de kantine van S.V.Z.

Namens het bestuur van S.V.Z,
Jacob Noord

 18-09-2014
 Hillie, Rolf

pagina terug