Nieuws

Twee-en-dertigste winterwerkseizoen Werkgroep Zeijerwiek gestart

Op 23 augustus startte de werkgroep alweer met het winter-werkseizoen. Hiervoor wordt ieder jaar een werkplan opgesteld en besproken met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, de boermarke, de jachtopziener en uiteraard met de leden van de werkgroep. Met de externen wordt het concept besproken op 12 september en na eventuele aanpassing staat het werkplan daarna op de website onder "verenigingen", "Zeijerwiek". 
Als daar vragen over zijn of als men suggesties heeft voor dit seizoen of een volgend jaar dan kan men contact opnemen met één van de werkgroepleden. De werkgroep zal het komend voorjaar ook een keer een excursie organiseren langs de hele Veentjesroute waarbij iedereen welkom is en men de mogelijkheid heeft om met werkgroepleden in gesprek te gaan over het natuur- en landschapsbeheer rondom ons dorp.

De eerste zorg van de werkgroep is het jaarlijks openhouden van de Zeijerwiek en de vier veentjes. Daartoe vindt veel maaiwerk plaats wat gelukkig deels gebeurt door de firma Dolmans. Landschapsbeheer Drenthe heeft hiervoor een potje met geld van de provincie en de Drentse gemeenten om dit soort werk uit te besteden, en dat geldt ook voor Zeijen. De werkgroep hoeft het maaisel dan alleen maar af te voeren naar de verschillende broeibulten (biotoop voor de ringslang en diverse reptielen).
Bij het Bollenveentje is door de werkgroepleden zelf veel lisdodde verwijderd (de grote sigaren) en dat kon gelukkig met een klein kraantje  uit het water worden gehaald. Die duizenden kilo's worden te veel voor de ouder wordende werkgroepleden.... Wanneer zoiets niet geregeld gebeurt dan verdwijnen de oude patronen van de turfwinning en daarmee een stukje Zeijer cultuurhistorie. 
Als het maaien en afvoeren is gedaan dan gaat de werkgroep aan de gang met de uitvoering van fase 2 van het vierde Omgevingsplan Zeijen'. Zie ook hiervoor de details op de bovenvermelde pagina van de website.
Voor de uitvoering van fase 2 ontving de Stichtig Zeijerwiek subsidie van de gemeente Tynaarlo, het Prins Bernhard Cultuurfonds en recent ook van de provincie Drenthe. Naar verwachting kan daarmee het gehele plan worden uitgevoerd. Geregeld zal over de voortgang hiervan worden geschreven in het Zeijerkraantie en op de website.

  6-09-2014

pagina terug