Nieuws

Donateursactie DE ZEIJER HOOGTE

Let op uw brievenbus!

De stichting Dorpshuis Co Osinga had ruim 270 donateurs. Vorig jaar heeft het bestuur van de donatie afgezien omdat het oude dorpshuis werd afgebroken en het nieuwe – in de vorm van de multifunctionele accommodatie (mfa) DE ZEIJER HOOGTE – nog gebouwd moest worden. Hierover zijn de donateurs indertijd met een brief geïnformeerd.

De mfa DE ZEIJER HOOGTE is nu een aantal maanden open. Wij vragen daarom aan deze donateurs om hun donatie te wijzigen in een donatie ten bate van de stichting De ZEIJER HOOGTE. Onder deze naam worden de activiteiten van de stichting Dorpshuis Co Osinga voorgezet.

Hiervoor zijn nieuwe machtigingen nodig. Vooral via de donateurstand op de openingsmiddag zijn er al meer dan 100 binnen. Resteren nog zo'n 160 donateurs die benaderd moeten worden voor een nieuwe machtiging. Let daarom de komende weken op uw brievenbus.

Verzoek
Behoort u tot deze groep* dan ontvangt u in de loop van september een formulier een nieuwe machtiging. Wij verzoeken u vriendelijk deze machtiging te controleren, waar nodig te verbeteren, te ondertekenen en voor 21 september bij een van onderstaande bestuursleden in de brievenbus te stoppen:

• Petra Geerts, Hoofdstraat 15, Zeijen
• Marja Thomas, Zuiderstraat 1, Zeijen
• Henk Emmens, Hoofdweg 17, Peest
• Rob Bruinsma, Noorderstraat 2, Zeijen
• Frits Haasjes, Verlengde Binnenweg 7, Zeijerveld

Inleveren bij DE ZEIJER HOOGTE kan natuurlijk ook.

Wij rekenen op u!

Tip: Doe het meteen, dan vergeet u het niet!

*Mocht u nog geen donateur zijn, dan is dit het moment om het alsnog te worden. Stuur daartoe een e-mail naar secrdezeijerhoogte@gmail.com en u ontvangt een inschrijf- en machtigingsformulier.

  8-09-2014

pagina terug