Nieuws

Op De ZEIJER HOOGTE

Zaterdag 21 juni was het zover. Met het leggen van het laatste stukje in een grote fotopuzzel van het gebouw was DE ZEIJER HOOGTE officieel geopend. De belangstelling was groot. Veel 'Zeijer schoolkringenaren' waren getuige van dit feestelijke moment, Voor wie er niet bij kon zijn of het nog een keer wil zien, via MEER > kom je vanzelf bij het (foto)verslag.

Na de opening begon voor ons als bestuur een relatief rustige periode. Zeker vergeleken met de zeer hectische periode die eraan vooraf ging. Wat lopende zaken zijn nog afgehandeld en er is - op een laag pitje weliswaar - gewerkt aan de bestuurlijke voorbereiding van het nieuwe seizoen. Denk hierbij aan het verder invullen van het concept huurcontract met de gemeente, overeenkomsten met de gebruikers, uitwerken van de begroting, contacten met fondsen enzovoorts. Nog niet alles was al in kannen en kruiken bij de opening, er waren wat losse eindjes die moesten worden afgehecht.


De agenda van de eerste bestuursvergadering in het nieuwe seizoen op 19 augustus was daarom aardig vol. In die vergadering kwamen ook de nodige kinderziektes van het gebouw aan de orde.
Zoals: deuren die klemmen, gebrek aan opbergruimte, verlichting zonder licht, ontbrekende belijning volleybal jeugd, temperatuur douches. Begin september is er overleg met de gemeente over deze en nog een flink aantal andere punten. Wij verwachten dat ze binnen afzienbare tijd zijn opgelost.

Gesproken is ook de eerste ervaringen met het gebruik van de sportzaal. Bij onder andere gymnastiekoefeningen is het niet altijd fijn om 'toegeschouwd' te worden. Daarom is besloten de ramen tussen de kantine en sportzaal te voorzien van (plissé)gordijnen. Deze hangen inmiddels al. Ook is besloten om het buitenmeubilair uit te breiden met nog 3 picknicktafels. Deze zullen de komende tijd de al aanwezige picknicktafel gaan vergezellen.

In een speciale donateurstand hebben op de openingsmiddag hebben al ruim 100 donateurs van de stichting Dorpshuis Co Osinga hun jaarlijkse bijdrage via een machtiging aan de nieuwe stichting DE ZEIJER HOOGTE gecontinueerd. Afgesproken is dat in de eerste weken van september de overige donateurs worden benaderd. Binnenkort meer informatie op deze site en in het Zeijer Kraantie.

Tot slot, wie langs ons gebouw loopt of rijdt zal het niet ontgaan zijn: De Zeijer Hoogte bruist van activiteiten. Maar er kan nog meer! Op Zeijen.nu vind je daarom informatie over het gebruik van de faciliteiten waaronder met name sportruimte. Dit kan zowel incidenteel als meer structureel.

Namens het bestuur stichting DE ZEIJER HOOGTE

Frits Haasjes, secretaris

  4-09-2014
 Erna

pagina terug