Nieuws

Nieuwsbrief Kids Casa

Met ingang van 18 augustus 2014 opent Kidscasa Kinderopvang in MFA de Zeijer Hoogte een nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang (4- 12 jaar); BSO de Zeijer Hoogte.
Onze ervaren pedagogisch medewerkers zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van activiteiten, welke op dinsdag- en donderdagmiddag in het teken staan van Sport & Spel.

De opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar zal met ingang van 18 augustus worden verzorgd door Karolina Bomhof bij "'t Stalletje" aan de Esstraat. Zij biedt gastouderopvang aan en binnen enkele maanden wordt het gastouderschap omgezet in een kleinschalige kinderopvang onderneming en wordt zij als franchiseondernemer aangesloten bij Kidscasa Kinderopvang.

De Peuterneus, OBS de Zeijer Hoogte en beide afdelingen van Kidscasa Kinderopvang in Zeijen werken aan één gezamenlijke pedagogische visie en één doorgaande leerlijn zodat we dezelfde uitgangspunten hanteren in de omgang met onze kinderen.

Meer informatie?
Voor informatie over plaatsingsmogelijkheden, tarieven en aanmelding kunt u zich wenden tot het Centraal Bureau van Kidscasa Kinderopvang, 050- 502 02 44 of via info@kidscasa.nl
Natuurlijk kunt u ook terecht op onze website www.kidscasa.nl

Flyer A4 BSO de Zeijer Hoogte

Flyer A4 't Stalletje

 22-06-2014
 Migchiel/Alie

pagina terug