Nieuws

Bestuur MFA stelt zich voor

Nog geen twee maanden zijn wij...

...als bestuur van DE ZEIJER HOOGTE in actie. Twee maanden die voorbij zijn gevlogen. Veel zaken waren al voorbereid maar moesten nog worden afgerond en onverwachte probleem(pjes) moesten worden opgelost.

Er is heel wat overlegd met gemeente, met gebruikers, met leveranciers. Subsidieaanvragen zijn geschreven en ingediend voor nieuw meubilair, voor podiumelementen, voor de geluidsinstallatie. De horecavergunning is aangevraagd, arbeidscontracten met de beheerders zijn opgesteld en ondertekend.
Er is gewerkt aan een gedragscode (verplicht) voor de horeca en idem voor het sportgedeelte.  Voor het horecagedeelte is een kassasysteem ingevoerd, er is een vloerenboenmachine gekocht en ga zo nog maar even door. Samen met gemeente en gebruikers hebben we een openingsprogramma bedacht. En sinds kort hebben we ook een echt logo in gebruik genomen. Kortom, we hebben ons als vijfmenssterke bestuur samen met de twee beheerders niet verveeld.

Woensdagvond 4 juni was het eerste overleg met de gebruikers. Aanwezig waren vertegenwoordigers van SVZ, Trias, OBS Zeijen, de koersballers, de klaverjassers en de Peuterneus. Alom toonde men zich zeer tevreden met de prachtige accommodatie en enthousiast voor de uitdaging om er samen iets van te gaan maken voor heel Zeijen en omgeving.

Met de verschillende vragen en aandachtspunten uit de vergadering gaan wij als bestuur aan de slag en we hopen tijdens het volgende gebruikersoverleg in het najaar een stevig organisatorisch en bestuurlijk fundament te kunnen vaststellen. Als basis van een Mfa voor vele Zeijer hoogtepunten.

Vlnr Petra Geerts, Lammert Schuiten, Frits Haasjes, Marja Thomas,
Jeanet Weidgraaf, Henk Emmens en Rob Bruinsma.

Woensdagavond 4 juni:
'historisch' moment: Het eerste gebruikersoverleg.

 20-06-2014
 Frits Haasjes, Henk/Alie

pagina terug