Nieuws

Donateurs MFA

Toen donateur Dorpshuis Co Osinga...
Nu natuurlijk donateur Mfa DE ZEIJER HOOGTE!
Door sloop en nieuwbouw lagen de dorpshuisactiviteiten vorig jaar vrijwel stil. De jaarlijkse bijdrage is daarom in 2013 niet geïncasseerd. Alle ruim 300 donateurs zijn daarover indertijd geïnformeerd en gevraagd om weer te doneren na gereedkomen van de nieuwe Mfa.

Het is zover. De Mfa staat er. De stichting DE ZEIJER HOOGTE vraagt u nu, als opvolger van de stichting dorpshuis, om uw donateurschap voort te zetten bij de nieuwe stichting.

Daarvoor is het nodig dat u een nieuwe machtiging afgeeft.
Dit kan op 21 juni heel eenvoudig. Loop even langs bij het donateurskraampje en het komt in orde.

Mocht u 21 juni niet in de gelegenheid zijn om langs te komen dan wordt u, als donateur, in de periode daarna nog persoonlijk benaderd door iemand van het bestuur.

 

 17-06-2014
 Frits Haasjes, Henk/Alie

pagina terug