Nieuws

Overlijdensbericht

Het toch nog plotseling overlijden van

Han van der Veen

Lid van ons zangkoor, heeft ons diep geschokt. Han zong ondanks zijn slopende ziekte nog steeds iedere week met veel plezier bij ons koor. Altijd vol goede moed en steeds met aandacht voor de ander in het koor.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn partner, familie en vrienden

Mannenkoor De Zeijer Compagnie

 11-06-2014
 Mannenkoor De Zeijer Compagnie/Alie

pagina terug