Nieuws

Collecte epilepsiefonds start 2 juni

In de week van 2 t/m 7 juni gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

12.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen, een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Nationaal Epilepsiefonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.

Collecte
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week  van 3 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur.

 28-05-2014
 Henk Zeeman, Ella

pagina terug