Nieuws

Jaarvergadering Dorpshuis “Co Ozinga”

De nieuwe MFA "DE ZEIJER HOOGTE" nadert zijn voltooiing en wordt direct na de komende mei-vakantie door de Basisschool en SVZ in gebruik genomen.
Bij een goed gebruik van de accommodatie hoort een adequate organisatorische vormgeving. De gemeente, als eigenaar en verantwoordelijk voor met name een goede huisvesting voor het basisonderwijs, geeft de exploitatie en het beheer in handen van een nieuwe stichting "DE ZEIJER HOOGTE". Deze stichting is een voortzetting van de oude stichting Dorpshuis "Co Ozinga", die eigenaar van het oude dorpshuis was.
Voor de overgang moeten vele organisatorische zaken goed geregeld zijn;
-    nieuwe statuten
-    nieuw bestuur
-    huurovereenkomst met de gemeente
-    aanstellen van beheerders
-    gebruikerscontracten met de school, SVZ, Trias, Peuterneus enz.
Op woensdag 26 maart j.l. heeft het bestuur van Co Ozinga voor de laatste maal vergaderd. Het jaar 2013 is formeel afgesloten en een 3-tal nieuwe bestuursleden voor de stichting "DE ZEIJER HOOGTE" zijn benoemd. Marja Thomas is door de Belangenvereniging BVZ voorgedragen als voorzitter en de heren Frits Haasjes (Zeijerveld) en Henk Emmens zijn medebestuursleden. In onderling overleg zullen de functies worden verdeeld. Aan uitbreiding naar 5 personen wordt nog gewerkt.

Klik op Meer -> voor het volledige verslag en meer foto's.

De nieuwe MFA "DE ZEIJER HOOGTE" nadert zijn voltooiing en wordt direct na de komende mei-vakantie door de Basisschool en SVZ in gebruik genomen.
Bij een goed gebruik van de accommodatie hoort een adequate organisatorische vormgeving. De gemeente, als eigenaar en verantwoordelijk voor met name een goede huisvesting voor het basisonderwijs, geeft de exploitatie en het beheer in handen van een nieuwe stichting "DE ZEIJER HOOGTE". Deze stichting is een voortzetting van de oude stichting Dorpshuis "Co Ozinga", die eigenaar van het oude dorpshuis was.
Voor de overgang moeten vele organisatorische zaken goed geregeld zijn;
-    nieuwe statuten
-    nieuw bestuur
-    huurovereenkomst met de gemeente
-    aanstellen van beheerders
-    gebruikerscontracten met de school, SVZ, Trias, Peuterneus enz.
Op woensdag 26 maart j.l. heeft het bestuur van Co Ozinga voor de laatste maal vergaderd. Het jaar 2013 is formeel afgesloten en een 3-tal nieuwe bestuursleden voor de stichting "DE ZEIJER HOOGTE" zijn benoemd. Marja Thomas is door de Belangenvereniging BVZ voorgedragen als voorzitter en de heren Frits Haasjes (Zeijerveld) en Henk Emmens zijn medebestuursleden. In onderling overleg zullen de functies worden verdeeld. Aan uitbreiding naar 5 personen wordt nog gewerkt.
In het oude dorpshuisbestuur was er een dagelijks bestuur van 3 personen en de algemeen bestuursleden waren vertegenwoordigers uit de buitendorpen Zeijerveld, Rhee en Ubbena, plaatselijke verenigingen zoals Vrouwen van Nu en de Boermarke en van gebruikers zoals OBS, Trias en SVZ. In de nieuwe opzet fungeert het stichtingsbestuur als dagelijks bestuur, dat geregeld overleg met afgevaardigden van de gebruikers zal voeren. Bestuursleden van de gebruikers kunnen geen lid zijn van het stichtingsbestuur "DE ZEIJER HOOGTE".
In de nieuwe conceptstatuten voor "DE ZEIJER HOOGTE", al goedgekeurd door de gemeente en de notaris, is de doelstelling van  Dorpshuis "Co Ozinga" overgenomen:
Samengevat:" ... beheren en exploiteren van de accommodatie in Zeijen voor het bevorderen van culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten, daaronder begrepen het bevorderen van onderwijs en sport...".
Doordat de stichting "Co Ozinga" overgegaan is in de nieuwe stichting zijn ook alle bezittingen, financieel en materieel, nu eigendom van de Stichting "DE ZEIJER HOOGTE". Daarnaast zullen alle inwoners van de Schoolkring Zeijen gevraagd worden om ook donateur te blijven van de nieuwe stichting of als donateur toe te treden tot "DE ZEIJER HOOGTE".
De scheidende bestuursleden van Co Ozinga werden door de voorzitter Marchienus Emmens bedankt voor hun jarenlange inzet voor het oude dorpshuis, geopend op 15 januari 1966. Het dagelijks bestuur, bestaande uit Hans van Os secretaris, Jantienus Ruinemans penningmeester en Marchienus Emmens, samen goed voor meer dan 60 bestuursjaren, blijven dit jaar nog als adviseur optreden voor het nieuwe bestuur zodat de overgang "oud naar nieuw" soepel kan verlopen.
Ter afsluiting van de vergadering bood de vertrekkende voorzitter zijn opvolgster een voorzittershamer aan en wenste het nieuwe bestuur succes met het nieuwe gebouw "DE ZEIJER HOOGTE".

  8-04-2014
 Marchienus Emmens, Migchiel

pagina terug