Nieuws

Project Energie-Rijk Zeijen afgesloten

Op de jaarvergadering van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen is geconstateerd dat dankzij Energie-Rijk Zeijen (ERZ) veel is bereikt. Er zijn rapportages opgesteld over de manieren waarop men het energiegebruik kan 'vergroenen', er zijn voor 48 huizen energie-adviezen opgesteld en inmiddels zijn op meerdere daken zonnepanelen verschenen. De rapportages zijn alle te raadplegen op de site van Zeijen. Minstens zo belangrijk is dat dankzij het ERZ-project bewustwording van de energieproblematiek op gang is gebracht onder de inwoners van de schoolkring. De door de belangenvereniging twee jaar geleden aan ERZ verstrekte opdracht luidde:

Onderzoek welke mogelijkheden er binnen de schoolkring Zeijen zijn voor vergroening van het energieverbruik.
Aan die opdracht is voldaan en daarmee is ERZ afgesloten. ERZ dankt allen die de afgelopen twee jaar hebben meegewerkt en is de belangenvereniging dankbaar voor het in ERZ gestelde vertrouwen.

Nu zijn de inwoners van de schoolkring aan zet. Als je je geld op een spaarrekening laat staan vang je hooguit 2 % rente. Als je investeert in een nieuwe Cv-ketel, zonnepanelen of isolatie bespaart je zoveel geld dat het rendement van je spaargeld oploopt naar 7 of 8%. Kortom:

Je kunt op reis. Op reis naar een wereld op schone energie.

 

  3-04-2014

pagina terug