Nieuws

Jaarvergadering BVZ

Afgelopen donderdag vond, onder grote belangstelling, de jaarvergadering plaats van de BVZ.

Onder andere kwamen de volgende onderdelen aan de orde: Stand van zaken omtrent MFA, ERZ, verzelfstandiging website, verkeerscommissie en de Hemmeldag.

Ook werd een plan gepresenteerd voor de bouw van jongeren- c.q. starterswoningen in de oude school.

Verder werd natuurlijk het financieel verslag besproken.

Nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en benoemd en er werd afscheid genomen van aftredende bestuursleden.

Na de pauze werd een presentatie gegeven door een medewerker van de Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext.

  2-04-2014

pagina terug