Nieuws

De MFA heeft een NAAM!!!

De jury heeft besloten! Uit meer dan 50 inzendingen is als naam voor de MFA gekozen:

  "DE ZEIJER HOOGTE"

De bedenker van deze naam is René Korsaan (Zeijerveld). Hij verdient daarmee eeuwige Zeijer Roem en ook nog eens € 100.
Hij motiveerde deze naam als volgt:

  • het is één van de hoogste, zo niet het hoogste gebouw van Zeijen
  • de hoogte is van oudsher een plaats geweest waar mensen naar "optrokken"
  • de hoogte is een schuilplaats
  • de hoogte is een herkenningspunt
  • de hoogte is een ontmoetingscentrum
  • de hoogte is een plek voor ontspanning
  • de hoogte brengt mensen "hoger op", op het gebied van educatie en sport
  • de hoogte brengt ook de kinderen van 4-12 jaar hoger op met het onderwijs
  • de hoogte is iets om trots op te zijn
  • de hoogte is iets dat gemeenschapszin geeft.

De naam is nu bekend. Maar er is ook nog een logo nodig voor briefpapier en bij andere vormen van communicatie. Gezien de enthousiaste, betrokken wijze waarop is gereageerd op onze uitnodiging om met suggesties voor een naam te komen, dagen wij de inwoners uit de schoolkring Zeijen opnieuw uit: Beeldt u zich in voor even artdirector te zijn en laat een sprankelend logo aan uw geest ontsnappen. Ook dit keer is de beloning: Zeijer Roem en € 100. Uw inzending wordt voor 1 april a.s. gaarne ingewacht bij Klaas Jan Nijboer (Loop 2). Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen.

Veel succes!

 16-03-2014
 Voorbereidingsgroep MFA, Rolf

pagina terug