Nieuws

BVZ vergadering met alle verenigingen

Maandagavond was weer de jaarlijkse vergadering van de BVZ met alle verengingen. Tijdens deze vergadering kunnen alle verenigingen melding maken van belangrijke evenementen of bijzonderheden binnen de vereniging.
Verder werd iedereen bijgepraat over:

- Stand van zaken m.b.t. het MFA (een naam kan nog worden doorgeven tot 15-2)
- Activiteiten binnen ERZ (de enquete kan nog ingevuld worden tot 18 februari)
- Plattelandsbeleid
- Peuterspeelzaal
- Hemmeldag 2014
- Verkeersveiligheid in en rond Zeijen
- Organisatie paasvuur

Een volledig verslag van deze vergadering zal t.z.t. op de website worden geplaatst. Al met al weer zinvol om zo even weer met elkaar van gedachten te wisselen over de lopende zaken.

 12-02-2014
 Ella

pagina terug