Nieuws

Evaluatie Energie-Rijk Zeijen

Aan alle inwoners van de schoolkring Zeijen,

De Belangenvereniging schoolkring Zeijen (BVZ)  en Energie-Rijk Zeijen (ERZ) willen graag uw mening weten.
Zowel BVZ als ERZ hebben zich de afgelopen anderhalf jaar  ingezet voor  energiebesparing binnen de schoolkring.  De slogan van Energie-Rijk Zeijen.........

We gaan samen op reis.
Op reis naar een wereld op schone energie.

.........is nog steeds actueel. Ondertussen zijn verschillende activiteiten ondernomen, de huis-aan-huis enquête, de  onderzoeken van  werkgroepen en projectgroepen, presentatie van de onderzoeksgegevens in de vorm van een energiemarkt en de mogelijkheid om gebruik te maken van  collectieve inkoop bij Techniko.
Voor zowel de Belangenvereniging als voor Energie-Rijk Zeijen is het erg belangrijk te weten of de tot nu toe ondernomen stappen er toe doen. Hierbij ter herinnering de tot nu toe ondernomen stappen;

  1. Onderzoek belangstelling voor energiebesparing door middel van enquête (2012)
  2. Uitslag groeperen en uitwerken (2012)
  3. Onderzoeken van de meest voor de hand liggende energiemaatregelen (2013)
  4. Beknopte rapportage hiervan  presenteren (energiemarkt 2013) en de inwoners oproepen om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Zijn we op de goede weg? Op de website www.Zeijen.nu staat een vragenformulier met 5 vragen. Aan alle inwoners van de schoolkring vragen we om 5 minuten vrij te maken en door beantwoording van deze vragen hun mening te geven voor 18 februari. Dit kan digitaal door het Word document in te vullen en via een mailtje te sturen of het te printen en in te vullen en inleveren bij Henk Boxma. Het e-mailadres en het adres staan in het document.

                          Klik hier om de evalatie te downloaden.

Als u niet over een computer met internet beschikt kunt u bellen naar At de Groot (0592-291584) of Adriaan de Jonge  (0592-374544) voor een papieren vragenformulier.

BENT U OOK OP REIS NAAR EEN WERELD OP SCHONE ENERGIE?

  4-02-2014
 ERZ, Henk

pagina terug