Nieuws

Beheer MFA-Zeijen

In het vorige Zeijer Kraantie en op de website Zeijen.nu heeft de werkgroep MFA-Zeijen een stukje gepubliceerd over de ingebruikname van het nieuwe gebouw. Ook was er uitleg over de vorming van een Stichtingsbestuur voor exploitatie van deze MFA. De genoemde Werkgroep is actief bezig met het zoeken en overleggen met kandidaten. (In het "Kraantie" en op de website wordt dit artikel herhaald.) Voor het beheer van de MFA is bij ingebruikname, begin mei, een beheerder (m/v) nodig. Hij of zij zal aangesteld worden door het nieuw te vormen bestuur en in dienst treden van de nieuwe stichting.

Een korte omschrijving van de taken van deze persoon (m/v) zijn:

  • schoonmaak; school, sportaccommodatie en kantine/dorpshuis
  • beheer/toezicht bar/kantine
  • coördineren gebruik van ruimten
  • hand- en spandiensten bij evenementen, samen met de organisator
  • klachtenonderhoud

De omvang van het takenpakket wordt nu geraamd op:

  • schoonmaak ca. 1000 uur/jaar
  • toezicht en exploitatie beheer bar/kantine ca. 1900 uur/jaar

De totale taakomvang komt daardoor uit op 1 ½ f.t.e. en moet dus uitgevoerd worden door 2 personen met een af te spreken onderlinge verdeling. De omschrijving is een zeer summiere samenvatting van de beheerstaak.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:
Roger Parkins, voorzitter BVZ
Jantienus Ruinemans, penningmeester Co Ozinga

Opgave voor 20 februari a.s.

  5-02-2014
 BVZ, Rolf, Henk

pagina terug