Nieuws

Zeijerwiek

Kieper 'gedoopt'

Zeker nu de werkgroep Zeijerwiek zoveel stormhout afvoert is het makkelijk als een trekker met een kieper beschikbaar is. Dat houtkachelhout gaat naar enkele leden van de werkgroep met houtkachel en tegen een geringe betaling naar donateurs die er belangstelling voor hebben. Van dat geld betaalt de werkgroep een deel van de uitvoering van het werk.
Al vele jaren stelt Jan Drenth (de vader van werkgroeplid Danny, ook bekend als de Zeijer postbode) trekker en kieper ter beschikking. Onlangs verblijdde Danny de werkgroep door te melden dat een wat lagere kieper was aangeschaft waardoor het hout niet langer zo hoog opgegooid hoeft te worden. En dat was voor de werkgroep aanleiding de nieuwe kieper te dopen met (nep)-champagne (zie foto's).

 

Voor nieuws over wandelpaden, het verwateren van slagbomen en werkzaamheden nabij Zeijerveld klik op Meer ->

 

Wandelpaden

Nu de werkgroep Zeijerwiek weer aan het werk is nabij de Zeijerwiek is er ook aandacht voor de wandelpaden rondom en naar de wiek. Hier en daar rukt de begroeiing vanuit de houtwal zover op dat men bij nat weer moet bukken vanwege overhangende takken. Ook blijven de paden hierdoor langer nat en modderig. Daar waar dat het geval is wordt het pad een stukje verbreed en laaghangende takken worden afgezaagd. Zodra we een periode van drogend weer krijgen wordt, waar nodig, zand aangebracht op de meest slechte plekken. Het drukst bewandelde stukje van ons dorp blijft zodoende weer goed begaanbaar.

Verwateren van slagbomen

Het zal een enkeling zijn opgevallen: aan het begin van de wiek liggen twee lange stammen in het water (zie foto's). Deze dennen, die de werkgroep bij Albert Noord mocht wegzagen, liggen hier te 'verwateren'. Daardoor worden zij hard en rotten zij minder snel weg. Over een jaar zijn ze dan bruikbaar als slagboom.

Werkzaamheden nabij Zeijerveld

Nabij het fietspad zijn aan de linkerkant van de wiek bomen geveld. Sommige mensen denken dat ook dit het werk is van de werkgroep Zeijerwiek, maar dat is niet het geval. Vanaf de slagboom even voorbij de zichtas op het landgoed Zeijen berust de eigendom van de wiek, de houtwallen en de zandweg namelijk bij Bram Schoon. Hij is bezig met het uitdunnen van de oever van de wiek.
Meer naar Zeijen toe is Staatsbosbeheer eigenaar van de wiek en de oevers. Op het stuk voorbij de brug tot aan het eigendom van Bram Schoon laat de werkgroep de meeste begroeiing al jaren staan zodat dit stuk van de wiek een rust- en broedgebied blijft. Geregeld broeden hier eenden, waterhoentjes of meerkoeten en ook vis weet dit rustige deel in de paaitijd goed te vinden.

 

 27-01-2014
 At de Groot, Migchiel, Lyanne

pagina terug