Nieuws

Verklaring veldnaam Hardenberg

Veldnamen om de plaats van de akkers op de essen van de Drentse esdorpen aan te geven worden weinig of niet meer gebruikt. Na een ruilverkaveling zoals in Zeijen rond 1970 en de schaalvergroting die daarmee gepaard ging is de vroeger versnipperde es met de zeer vele kleine akkertjes nu cultuurland met kavels van enkele hectares groot. Binnen een dergelijk oppervlak liggen dan de vroegere akkers met de oude veldnamen. In het boek over Zeijen "Van Seyen toen tot Zeijen.nu" is daar een hoofdstuk over geschreven. Ook in de boeken die de historie van omringende dorpen beschrijven is dit steeds een terugkerend onderwerp. Het prachtige boek "Van Jeruzalem tot Ezelakker" (2008, Elerie en Spek) geeft hier een mooi beeld van.

De namen van de kleine akkers waren in het verleden algemeen bekend bij iedereen in het dorp en men kende de plaats en de eigenaars. Vaak waren de namen een typering en omschrijving van...

Lees verder op Historisch Zeijen.nu »

  3-02-2014
 Marchienus Emmens, Rolf, Henk

pagina terug