Nieuws

Eeuwige roem verdienen

Doe dan mee een mooie, passende naam te bedenken voor onze nieuwe multifunctionele accommodatie. Bij de opening, die naar verwachting juni 2014 gaat plaatsvinden, moet op het gebouw een passende naam prijken. En wat is er mooier dan uw idee voor de naamgeving te zien vorm gegeven  op het pronkjuweel in ons dorp? Dus, laat uw creativiteit de vrije loop en zend uw suggestie(s) in! Daarmee hebt u niet alleen kans op eeuwige Zeijer roem maar kunt u daarnaast misschien ook nog een bedrag van € 100 in uw zak steken.

Zoals u kunt waarnemen zijn de vorm, omvang en kleur van het gebouw al een tijdje goed te zien. En zoals u weet zal het gebouw onderdak bieden aan een scala van activiteiten op het gebied van onderwijs en educatie, sport, ontmoeting en ontspanning. In de nieuwe naam kan zowel het fysieke als inhoudelijke element worden uitgedrukt. Ook de betekenis van deze voorziening voor de inwoners van de schoolkring Zeijen zou in de nieuwe naam verwerkt kunnen worden.

Voorts zijn nog de volgende criteria van toepassing:

  • de naam van een persoon is niet toegestaan
  • de naam dient ook bruikbaar te zijn voor de basisschool
  • de naam bestaat uit een beperkt aantal letters en/of tekens (max. 15)
  • het inzenden van naamsuggesties is voorbehouden aan inwoners van de schoolkring Zeijen.

De beoordeling van de inzendingen en de uiteindelijke keuze van de naam voor het nieuwe gebouw vindt plaats door een, nog samen te stellen, onafhankelijke commissie.

Uw inzending(en) kunt u tot 15 februari as. mailen naar: BVZ@zeijen.nu of inleveren:
K.J. Nijboer, Loop 2 9491 BP of OBS Zeijen Ubbenaseweg 3

Wij rekenen op uw creativiteit! Eeuwige roem kan u ten deel vallen!

Belangenvereniging Zeijen

 21-01-2014
 BVZ, Rolf

pagina terug