Nieuws

MFA Zeijen

Dit jaar blijft de winter tot nu toe op grote afstand en mede hierdoor verloopt de bouw van het MFA voorspoedig en ligt nog steeds op schema. De planning is dat de aannemer Brands medio april as. het gebouw oplevert inclusief inrichting rondom de nieuwbouw voor parkeren, schoolplein, speelplek kleuters en het verdere groen.
De gemeente als opdrachtgever en eigenaar van de MFA draagt het beheer en exploitatie over aan een Stichting, een soort voortzetting van de oude stichting Dorpshuis Co Ozinga.
De werkgroep MFA-Zeijen heeft het overleg met de gemeente bijna afgerond aangaande:

  • huurovereenkomst
  • een gebruikerscontract
  • opzet beheer- en exploitatie
  • nieuwe statuten voor de beheersstichting

Deze werkgroep gaat nu vooral verder met een drietal zaken;
het zoeken van bestuursleden voor het nieuwe MFA. Personen die interesse hebben voor een dergelijke functie kunnen informatie krijgen en zich melden bij het bestuur van BVZ. Tevens zal de werkgroep binnenkort personen actief gaan benaderen. Het streven is om medio april een bestuur te kunnen presenteren.
Inventariseren omvang en taken voor beheer. Binnenkort zal ook hier meer over gepubliceerd worden.
Uitschrijven wedstrijd voor een nieuwe naam voor het MFA.

De werkgroep streeft ernaar om bij ingebruikname dat deze zaken m.b.t. bestuur en beheer geregeld zijn.

BVZ

 19-01-2014
 BVZ, Rolf

pagina terug