Nieuws

Nieuwe graskarpers in de Zeijerwiek

Afgelopen week werd een partij nieuwe graskarpers uitgezet in de Zeijerwiek (zie foto's en filmpje van Henk Veenstra en zoon Koen).
De eerste jaren jaren nadat de wiek weer gevuld was met water (begin 80-er jaren) had de werkgroep Zeijerwiek jaarlijks te maken met een explosie van waterpest (Elodea canadensis) waardoor het water helemaal dichtgroeide en vissen onmogelijk was. Dat werd met de hand eruit gehaald en afgevoerd. Vele duizenden kilo's zijn op die manier door de handen van de werkgroepleden gegaan totdat werkgroeplid Geert Braam met het idee kwam graskarpers uit te zetten.
Zo gezegd, zo gedaan, en eind 80-jaren kwam de eerste partij in het water van de wiek. De plantenetende vis wist goed raad met de waterpest en het jaar erna was deze vrijwel verdwenen. Begin deze eeuw is opnieuw een kleine partij graskarpers uitgezet en nu dus weer. Dat is gebeurd omdat de werkgroep deze zomer bij het maaien van een deel van de wiek ontdekte dat de waterpest weer enorm aan het toenemen is.
Graskarpers planten zich onder Nederlandse omstandigheden niet voort zodat eens in de zoveel jaar aanvulling nodig is vanwege natuurlijke sterfte en vraat door snoek. Wat dat laatste betreft is er wel enige zorg, want er huizen enkele echt grote snoeken in de wiek (80 – 90 cm.). Het zou jammer zijn als de net uitgezette graskarpers – ook al zijn zij ca. 2 ½ kilo zwaar - als prooi voor hen gaan dienen. Voor de hele visstand is het overigens ook beter als de grote snoek wordt weggevangen.
Misschien dat enkele sportvissers er eens gericht op willen gaan vissen. Vang je een snoek groter dan 60 cm. dan kan die het beste worden opgegeten of worden overgezet in het loopje nabij de wiek.

  2-12-2013
 At de Groot, Ella, Migchiel

pagina terug