Nieuws

Bericht voor de donateurs van Dorpshuis ‘Co Ozinga’

In verband met de nieuwbouw van de MFA is het dorpshuis afgebroken en kon er alleen de eerste maanden van dit jaar nog gebruik van worden gemaakt. Dit gegeven maakt dat wij het niet gepast vinden over dit jaar de bijdrage van de donateurs te innen.

De komende tijd wordt onderzocht wat de meest geschikt bestuursstructuur voor de MFA is. Naar verwachting kan daar komend voorjaar invulling aan worden gegeven en zullen vervolgens de statuten van de nieuwe stichting bij de notaris worden gepasseerd. Zodra dat het geval is nemen wij weer contact met u op. Want wij zouden het zeer op prijs stellen als u ook de nieuwe MFA met uw bijdrage zou willen ondersteunen.

Het bestuur van het Dorpshuis.

 28-11-2013
 Hans van Os, Ella

pagina terug